Właścicielem witryny z oferta  jest firma P.U.H. Hydraulik, ul. Kościuszki 45, 34-300 Żywiec NIP 5532393451

kontakt: +48 512877551, (pon.-pt. 06:30-16:30, sob. 6.30-13.00)

e-mail: ehydraulikonline@gmail.com

 

Regulamin

 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego www.ehydraulikonline.pl określa szczegółowe warunki i zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 1 Definicje

 

 1. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta , który zalogował się na stronie internetowej Sprzedawcy zakładając indywidualne konto celem dokonania zakupu towaru  u Sprzedawcy ;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z „ehydraulik” czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która zawiera z „Ehydraulik” umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna dokująca  z „ehydraulik”  czynności prawnych związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Produkty – zaprezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy towary, w tym w szczególności urządzenia grzewcze,C.O, wod-kan oraz asortyment dla gazownictwa, które mogą być przedmiotem Zamówienia Klienta;
 6. Zamówienie – oferta Klienta zawarcia Umowy na warunkach wynikających z Regulaminu;
 7. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zgodnie z Zamówieniem;
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.ehydraulikonline.pl
 9. Koszyk – funkcja Sklepu umożliwiająca Klientowi weryfikację oraz modyfikację danych zakupionych Produktów, w szczególności ich ilość, adres dostawy, dane Klienta, w tym dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, jak również uzyskanie rabatu poprzez wpisanie kodu;
 10. Newsletter – bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu zawierający w szczególności informacje o akcjach promocyjnych, systemach rabatowych oraz programach lojalnościowych, nowościach w Sklepie, którego otrzymywanie możliwe jest po zapisaniu się na stronie internetowej Sklepu bądź podczas logowania się na indywidualne konto i wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.ehydraulikonline.pl

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę internetową www.ehydraulik.pl, w oparciu o Regulamin.
 2. Sprzedawca jest właścicielem Sklepu i jedynym podmiotem odpowiedzialnym za Sklep.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży niektórych Produktów prezentowanych w Sklepie- z uwagi na ich niedostępność, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, zmiany cen Produktów, przy czym Klienta i Sprzedawcę wiąże cena Produktu zaprezentowana na stronie internetowej Sklepu w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 4. Sprzedawca może wprowadzić akcje promocyjne, systemy rabatowe oraz programy lojalnościowe na stronie internetowej Sklepu, odwoływać ich obowiązywanie bądź wprowadzać do nich zmiany, przy czym Klienta i Sprzedawcę wiążą zasady akcji promocyjnej, systemu rabatowego oraz programu lojalnościowego obowiązujące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Warunki uczestnictwa w akcjach promocyjnych, systemach rabatowych oraz programach lojalnościowych określane będą w  na stronie internetowej Sklepu.
 5. .Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania przez Klienta Zamówienia.
 6. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 7. Klient obowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności do przeglądania jego zawartości oraz dokonywania zakupów, niezbędne są następujące wymagania techniczne:

         a.komputer z dostępem do Internetu,

         b.przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google, Google Chrome, Mozilla Firefox,  Opera, Safari,

         c.aktywne konto poczty elektroniczne (e-mail),

         d.włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.

     9. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.

 

§ 3 Składanie Zamówienia

 1. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Klient może złożyć Zamówienie wybierając jedną z dwóch opcji prezentowanych na stronie internetowej Sklepu:
  a.posiadając indywidualne konto jako stały klient Sklepu, po zalogowaniu się,
  b.dokonując pierwszego zakupu z jednoczesnym uruchomieniem opcji logowania się w celu uzyskania statusu stałego klienta,
  c.dokonując zakupu jako klient niezalogowany. W tym przypadku realizacja zamówienia jest zależna od podania dokładnego adresu wysyłki i dokonania płatności za towar.
 1. Klient składa Zamówienie poprzez wskazanie Produktu, który chciałby zakupić oraz wybranie polecenia „Dodaj do Koszyka”.
 1. W koszyku Klient nieposiadający indywidualnego konta w Sklepie podaje:
  a.zamawiane Produkty
  b.ilość zamawianych Produktów,
  c.dane personalne,
  d.adres, na jaki Produkty mają zostać dostarczone lub wskazuje na odbiór osobisty,
  e.sposób dostawy,
  f.formę płatności,
  g.dane do faktury VAT (jest to jedyny dokument księgowy wystawiany przez sklep),
 1. Klient posiadający indywidualne konto w Sklepie wskazuje w koszyku tylko elementy wymienione w ust. 4 a, b, e i f chyba, że chciałby zmienić dotychczasowe ustawienia danych opisanych w ust. 4 c, d, g.
 1. Faktura VAT jest wystawiana przez Sprzedawcę w chwili, w której zamówione przez Klienta Produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 1. Złożenie Zamówienia poprzez sklep Sprzedawcy  powiązane jest z  akceptacją przez Klienta Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zamówieniu na potrzeby jego realizacji w celach archiwalnych- na potrzeby podatkowe w zakresie koniecznym.
 1. Procedurę Zamówienia kończy wybór polecenia „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznego, oznaczającego zakończenie dokonywania zakupów przez Klienta.
 1. Potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia jest otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy zawierającej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia wraz z załączonym Regulaminem, a także ewentualnie informacją o wyrażonej zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych  i inne. Potwierdzenie Zamówienia zawiera także informację o ilości, cenie, zasadach płatności dotyczących Zamówienia, danych Klienta, danych do wysyłki lub odbiorze osobistym oraz terminie realizacji Zamówienia.
 1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia. Regulamin oraz Zamówienie przedstawiają elementy Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 1. Klient może dowolnie zmodyfikować Zamówienie w zakresie wskazanym w ust. 4 a-g do chwili wystawienia przez Sprzedawcę dokumentu księgowego w postaci faktury VAT, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ehydraulikonline@gmail.com telefonicznie pod numerem +48 512877551
 1. Modyfikacja Zamówienia przez Klienta w zakresie wskazanym w ust. 4 a lub b skutkuje wygaśnięciem Umowy zawartej na podstawie dotychczasowego Zamówienia we wskazanym zakresie, zaś podanie przez Klienta nowych danych opisanych w ust. 4 a lub b stanowi nowe Zamówienie. W przypadku zmiany danych wyłącznie z ust. 4 a lub b, pozostałe dane, tj. opisane w ust. 4 c-g są tożsame ze wskazanymi w poprzednim Zamówieniu.

 

§ 4 Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu z tym zastrzeżeniem, że Klienta i Sprzedawcę wiążą ceny obowiązujące w chwili składania przez Klienta  Zamówienia, które w trakcie realizacji nie podlega zmianom cenowym.
 3. Do Zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zgodnie z formą dostawy wybraną przez Klienta.

 

§ 5 Realizacja Zamówienia i dostawa

 1. Przy każdym Produkcie podany jest szacowany czas dostępności towaru oraz czas, w ciągu którego Zamówienie zostanie przygotowane do wysłania Klientowi i przekazane kurierowi w celu doręczenia pod wskazany przez niego adres bądź przygotowane do osobistego odbioru, czyli termin dostawy.
 2. Termin dostawy wynosi do 5 dni roboczych od złożenia przez Klienta Zamówienia, jednakże w przypadku, gdy:
 1. Klient złoży Zamówienie do godziny 12-tej danego dnia i jednocześnie wszystkie zamówione Produkty dostępne są w magazynie Sprzedawcy – Zamówienie zostanie przygotowanie do wysłania,
 2. Klient złoży Zamówienie po godzinie 12-tej i jednocześnie wszystkie zamówione Produkty dostępne są w magazynie Sprzedawcy – Zamówienie zostanie przygotowane do wysłania.
 3. Klient wybierze formę zapłaty „przedpłata” – Zamówienie zostanie przygotowane i wysłane po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe.
 1. Termin dostarczenia Zamówienia do Klienta obejmuje czas realizacji oraz czas dostawy Zamówienia przez kuriera.
 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy:
 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej z pobraniem,
 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej bez pobrania,
 3. odbiór osobisty,
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
 1. przelewem bankowym na konto Sklepu wskazane na stronie internetowej,
 2. przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 3. gotówką przy odbiorze u kuriera (pobranie),
 1. Wszelkie informacje dotyczące realizacji i dostawy Zamówienia są umieszczone w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 1. W przypadku braku lub czasowej niedostępności któregokolwiek z zamówionych przez Klienta Produktów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o zaistniałym stanie faktycznym.
 1. W przypadku opisanym w ust. 7 Klient może:
 1. anulować Zamówienie w części dotyczącej Produktu brakującego lub niedostępnego czasowo oraz potwierdzić realizację pozostałej części Zamówienia (Sprzedawca jest wówczas zobowiązany do zrealizowania Zamówienia tylko w pozostałej części),
 2. anulować całe Zamówienie (Sprzedawca jest wówczas zwolniony z obowiązku zrealizowania Zamówienia w całości),
 3. potwierdzić realizację Zamówienia w części dotyczącej Produktów dostępnych, zaś w przypadku Produktów czasowo niedostępnych ustalić ze Sprzedawcą nowy termin realizacji niedostępnej czasowo części Zamówienia z zastrzeżeniem, że Klient ponosi koszt dostawy jednorazowo.
 1. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki podczas jej odbioru (co do stanu opakowania), zaś w razie jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie jej stanu, wszelkie uwagi zgłasza  w pierwszej kolejności osobie doręczającej.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Zamówione Produkty Konsument, jak  i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  może zwrócić w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, nie podając przyczyny zwrotu .
 2. W celu realizacji uprawnienia z ust. 1 Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta składa oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia w formie informacji e-mail lub z wypełnionym formularzem „Prawo od odstąpienia od umowy” ( forma pisemna lub e-mailowa- wg wyboru ww. podmiotu) .
 3. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu, przesyłając informację, na podany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach  Konsumenta  adres e-mail.
 4. Zwrot płatności z tytułu Zamówienia przez Sprzedawcę na rzecz Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta  w przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1-3 nastąpi w terminie  do 14 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę Produktów podlegających zwrotowi, zgodnie z ust. 3 lub otrzymania dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu do Sprzedawcy Produktu ponosi Konsument albo Przedsiębiorca na prawach Konsumenta .

§ 7 Reklamacje (rękojmia za wady)

 1. Reklamacji podlegają Produkty, posiadające wadę fizyczną lub wadę prawną, w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 2. Konsument , albo Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać w rękojmi  przez okres 2 lat od dnia otrzymania Produktu.
 3. Produkt podlegający reklamacji Klient przesyła na adres Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (na koszt Sprzedającego), załączając do niego kopię dokumentu księgowego albo wskazując bliższe dane dot. sprzedaży .
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożoną przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w niezwłocznie,  nie później niż w terminie 14 dni roboczych począwszy od dnia jej wpływu .
 5.  Uprawnienia Klienta zostały  z tytułu rękojmi za wady zostały wskazane w dziale II Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady Produktów powstałe z winy Klienta oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1.    Korzystając z  usług jak i towarów oferowanych przez Sprzedawcę Produktów , w tym przez Sklep internetowy  Klient  przyjmuje do wiadomości, że  przekazuje swoje dane osobowe  Sprzedawcy-Administratorowi, tj.   „Hydraulik”sp.  dane adresowe jak wyżej, e-mail ehydraulikonline.pl,   które będą przetwarzane w celu :

–     w razie zawarcia  umowy, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania postanowień umownych. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust.1 lit.b RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

–  dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych , jak i marketingowych Administratora drogą elektroniczną. Podstawa prawna przetwarzania danych to  art. 6, ust. 1 lit. a  RODO, (zgoda osoby, której dane dotyczą , lub odpowiednio art. 6, ust.1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy w związku z  umową łączącą strony),

–    przekazania  innym odbiorcom, podmiotom trzecim w oparciu – z art. 6, ust.1, lit a RODO- udzielona zgoda przez osobę, której dane  dotyczą.

2.   Dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym  ze Sprzedawcą,    w tym ,  w zakresie:  wykonania umowy, jak i obsługujących  Sprzedawcę, np. dostawcy usług IT,  kontrahenci uczestniczący w wykonaniu umowy dostawy, podwykonawcy, księgowość .

3.   Dane będą przechowywane przez okres  konieczny dla realizacji  ww. celu,  a nadto przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy danych i w stosunku do niego, jak i  w  czasie koniecznym do wywiązania się przez Sprzedawcę z  prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy przepisów prawa.

–    w zakresie realizacji postanowień umownych – przez okres niezbędny do realizacji postanowień umowy, okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy danych i w stosunku do niego, jak i  w  czasie koniecznym do wywiązania się przez Sprzedawcę z  prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych -na mocy przepisów prawa,

–     w celu przesyłania informacji handlowych , jak i działań marketingowych – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu,

–   dane osobowe mogą być przekazywane, podmiotom trzecim w oparciu o przesłankę prawną,  zgodnie z art. 6, ust.1, lit a RODO, tj. zgodę osoby, której dane dotyczą – do momentu takiej  wycofania zgody .

4.    W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

5.   Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgłoszenia żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , sprzeciwu.

6. Klient ma także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

7. Przysługuje  mu też prawo wniesienia skargi do organu- Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych  w  Warszawie .

§ 9 Postanowienia końcowe

O każdej zamianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. W terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia pierwszego zalogowania się po dacie umieszczenia informacji o zmianach Klient może zaakceptować zmiany Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej. Brak akceptacji zmian w tym terminie będzie jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy, wskutek czego jego konto zostanie usunięte. Zmiany wchodzą w życie po upływie w/w terminu. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.